top of page
This course can no longer be booked.

Summer English Camp WEEK 5

for children aged 6 to 12 / pro děti ve věku 6 až 12 let

  • Ended
  • 5,450 Czech korunas
  • 28 Rumunská

Service Description

English Training Summer Camp is a fully immersive, English language camp in Prague. It takes place in July and August. Sign up for a few days, one or two weeks and we will show your children that learning English is FUN! English Training Summer Camp je příměstský letní tábor s výukou angličtiny v Praze. Koná se v červenci a srpnu. Přihlaste se na několik dní, jeden nebo dva týdny a my vašim dětem ukážeme, že učení angličtiny je ZÁBAVA! - 8 hours with native speakers daily (8:30 AM – 5:00 PM) / 8 hodin s rodilými mluvčími denně (od 8:30 do 17:00). - 4 x 45 min of language lessons daily / 4 x 45 min jazykových lekcí denně - Fun lessons for kids / Zábavné lekce pro děti - Emphasis on communication / Důraz na komunikaci - Lessons in small groups (max. 8 children per class) / Výuka v malých skupinkách (max. 8 dětí ve třídě) - Daily "projects" (vocabulary, grammar, and communication) / Denní "projekty" (slovní zásoba, gramatika a komunikace) - Czech-speaking supervision all-day / Celodenní česky mluvící dozor - Sports and cultural activities every afternoon / Sportovní a kulturní aktivity každé odpoledne - Discount 1000,- CZK when signing up with a sibling or friend / Sleva 1000,- Kč při přihlášení se sourozencem nebo kamarádem


Contact Details

  • Rumunská 28, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Czechia

    724515565

    info@englishtraining.cz


bottom of page