Příprava na certifikáty

Těm z Vás, kteří si chtějí ověřit své jazykové znalosti, nebo čistě určit konkrétní cíl svých jazykových kurzů doporučujeme  přípravné kurzy na jazykové certifikáty. Jazykové certifikáty a zkoušky jsou platné zpravidla po celý život. Zároveň se jedná o nedílný způsob prokázání znalosti cizího jazyka v mnoha životních situacích (změna zaměstnání, vycestování do zahraničí, studium na zahraničí škole, studium MBA programů, apod.). Společně s přípravným kurzem nabízíme kompletní zajištění administrativy zkoušky, včetně platby, přihlášky a zkušebních testů. Evropské jazykové certifikáty se řídí  Evropským referenčním rámcem pro jazykové úrovně, který se běžně používá ve světových firmách a státní správě. Máme bohaté zkušenosti s přípravou na následující zkoušky:

  • IELTS – pro studium či práci v EU
  • Zkoušky obchodní angličtiny (BEC Preliminary / Vantage / Higher) – pro zaměstnance mezinárodních firem
  • Cambridgské zkoušky (PET / KET / FCE / CAE / CPE) – pro středoškoláky i dospělé
  • SAT – pro studium v USA
  • TOEFL – pro studium v USA nebo MBA programy
  • Specializované certifikáty (Finanční AJ- ICFE, Právní AJ – ILEC) – pro specialisty z oboru
  • Státní maturita z anglického, německého, francouzského, ruského nebo španělského jazyka
  • Příprava na maturitu (český jazyka, matematika, apod.)
Níže uvádíme přehled nejobvyklejších zkoušek v jednotlivých jazycích, dostupných v České republice.

NÁZEV ZKOUŠKY ÚROVEŇ DLE STUPNICE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE TYP ZKOUŠKY
ANGLIČTINA
Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 všeobecná
Státní jazyková zkouška základní B2 všeobecná
Státní jazyková zkouška všeobecná C1 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický C2 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský C2 všeobecná
Test of English as a Foreign Language  (TOEFL) B1-C1 v závislosti na počtu získaných bodů všeobecná se zaměřením na použití jazyka v akademickém prostředí
KET (Key English Test) A2 všeobecná
KET (Key English Test) A2 všeobecná (pro děti11-14 let)
PET (Preliminary English Test) B1 všeobecná
PET (Preliminary English Test) B1 všeobecná (pro děti11-14 let)
FCE (First Certificate in English) B2 všeobecná
CAE (Certificate in Advanced English) C1 všeobecná
CPE (Certificate of Proficiency in English) C2 všeobecná
BEC (Business English Certificate)Preliminary B1 obchodní
BEC (Business English Certificate) Vantage B2 obchodní
BEC (Business English Certificate) Higher C1 obchodní
IELTS stupeň 0 – 10 B1 – C2 Všeobecná + akademický modul
ILEC – International Legal English   B2 – C1 právnická
ICFE – International Certificate in Financial English B2 – C1 finanční
BULATS (Business English Language Testing Service) A1 – C2 obchodní
NĚMČINA
Goethe-Zertifikat – Start Deutsch 1 A1 – A2 všeobecná
Zertifikat Deutsch B1 všeobecná
Goethe Zertifikat  B2 B2 všeobecná
Goethe Zertifikat  C1 C1 všeobecná
Goethe Zertifikat C2 Zentrale Oberstufenprüfung C2 všeobecná
Zertifikat Deutsch für den Beruf B2 odborná
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1 odborná
ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1 A1 všeobecná němčina
ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2 A2 všeobecná němčina
ÖSD B1 Zertifikat Deutsch B1 všeobecná němčina
ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch B2 všeobecná němčina
ÖSD C1 Oberstufe Deutsch C1 všeobecná němčina
ÖSD C2 Wirtschaftsprache Deutsch C2 všeobecná a odborná němčina
FRANCOUZŠTINA
DELF A1 A1 všeobecná (i pro děti a mládež)
DELF A2 A2 všeobecná (i pro děti a mládež)
DELF B1 B1 všeobecná (i pro děti a mládež)
DELF B2 B2 všeobecná (i pro děti a mládež)
DALF C1 C1 – C2 všeobecná
DFP Affaires B2 B2 odborná
DFP Affaires C1 C1 odborná
DFP juridique B2 B2 odborná
DFP médecine B2 B2 odborná
DFP tourisme et hôtellerie B1   B1 odborná
DFP secrétariat B1   B1 odborná
TCF (Test de Connaissances du Français) A1-C2 v závislosti na bodovém skóre všeobecná
TEF (Test d’Evaluation de Français pour les études supérieures en France, l‘immigration au Canada et au Québec) A1-C2 v závislosti na bodovém skóre všeobecná
ŠPANĚLŠTINA
Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 všeobecná
Státní jazyková zkouška základní B2 všeobecná
Státní jazyková zkouška všeobecná C1 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický C2 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský C2 všeobecná
RUŠTINA
Elementární úroveň (Breakthrough) A1 všeobecná znalost
Základní úroveň (Waystage) A2 všeobecná znalost
Mírně pokročilý               ТРКИ-1/TORFL-1[1] (Threshold) B1 všeobecná znalost
Značně pokročilý              ТРКИ-2/TORFL-2 (Vantage) B2 všeobecná znalost
Odborně velmi zdatný              ТРКИ-3/TORFL-3 (Effective Operational Proficiency) C1 všeobecná znalost
Úroveň mateřského jazyka    ТРКИ-4/TORFL-4 (Mastery) C2 všeobecná znalost
Zkouška z ruštiny pro udělení trvalého pobytu v RF A2 všeobecná znalost
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-A1 A1 všeobecná
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-A2 A2 všeobecná
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-B1 B1 všeobecná
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-B2 B2 všeobecná
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE-C1 C1 všeobecná
Osvědčení o základní znalosti jazyka B1 všeobecná
Státní jazyková zkouška základní B2 všeobecná
Státní jazyková zkouška všeobecná C1 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický C2 všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský C2 všeobecná
Zkouška z češtiny pro cizince na úrovni A1 podle SERR A1 všeobecná pro trvalý pobyt v ČR


[1]Тест по русскому языку как иностранному  (ТРКИ)

The Test of Russian as a Foreign Language (TORFL)