Jednotlivcům

Jednotlivcům nabízíme profesionální poradenství a komplexní služby v oblasti vzdělávání dětí a dospělých, ať už se jedná o  jazykovou výuku pro jednotlivce a skupiny,  přípravné kurzy na certifikáty a maturitu, asistenci při změně zaměstnání (životopis a pohovor v cizím jazyce) nebo zajištění kurzu či studia v zahraničí. Při poskytování služeb a poradenství jednotlivcům a rodinám jsou osobní přístup, profesionalita a dosažené výsledky našimi prioritami.  Investice do vašeho vzdělávání a vzdělávání vaší rodiny se Vám bohatě vyplatí !

Individuální kurzy

Individuální kurzy jsou ideální pro ty z Vás, kteří vyžadují rychlejší postup a individuální přístup. Individuální kurz je přizpůsoben Vám zcela na míru. Výhodou je i možnost flexibilního plánování lekcí. Výuka může být uskutečněna ve Vašich prostorách nebo v našich učebnách.

Výhody individuálních kurzů:

  • určujete si sami obsah kurzu, který Vám v daném okamžiku nejvíce vyhovuje (příprava na jednání, zkoušku, cestu, prezentaci, apod.)
  • možnost flexibilního plánování lekcí
  • rychlejší postup
Více na stránce Individuální a skupinová jazyková výuka.

Skupinové kurzy

Vyučujeme skupinové kurzy pro veřejnost i firmy, a to maximálně v počtu 8 studentů. Většina našich skupinových kurzů jsou pro 2 až 4 studenty. Zajišťujeme tak větší efektivitu kurzu. V případě, že studenti ve stejné skupině mají stejné cíle a shodné znalosti jazyka, je výuka ve menší skupině často výhodou.

Výhody skupinové výuky:

  • máte možnost si své znalosti a pokroky srovnávat s ostatními ve skupině
  • lze nastolit situace více podobné reálnému jazyku
  • možnost využít širší škálu dostupných výukových materiálů a metod (hry ve skupině, diskuse, týmové práce, apod.)
Více na stránce Individuální a skupinová jazyková výuka.

Příprava na certifikáty

Přípravné kurzy na jazykové certifikáty jsou jedním s nejlepších způsobů, jak zajistit dlouhodobou motivaci vaší výuky a zároveň se přesvědčit o efektivitě vašeho kurzu. Nabízíme vám přípravné kurzy v anglickém, německém, ruském, francouzském a španělském jazyce. Zajistíme pro vás veškerou administrativu spojenou se zkouškou. Více na stránce Příprava na certifikáty.

Studium na zahraniční univerzitě

Pomůžeme vám při zásadním životním rozhodnutím, jakým volba univerzitního studia vašich dětí. Nabízíme kompletní asistenci při výběru a přihlášení se na zahraniční univerzity ve Velké Británii a Spojených státech. Více na stránce Studium na zahraniční univerzitě