Tréninky měkkých dovedností

Tréninky obchodních dovedností, zejména v kombinaci s jazykovým studiem, pomůžou vašemu týmu růst, uplatnit nové dovednosti a lépe vzájemně spolupracovat. Proškolíme Vás pro úspěšnou prezentaci, procvičíme prodejní dovednosti, ukážeme jak vést jednání a vyjednávání v českém i cizím jazyce (AJ, NJ, RJ). Kooperace na pracovišti a tréninky tzv. Manažerského minima, zaměřující se na zvládání každodenních aktivit, dodržování termínů, efektivity práce, plánování, sebekontrolu a sebe-disciplínu doporučujeme všem zaměstnancům bez rozdílu pozice. Manažerské minimum je vhodné pro všechny, kteří se potýkají s problémem zvládnutí úkolů během pracovní doby, či dotahování úkolů do zdárného konce.

Co to jsou měkké dovednosti?

Úspěšné komunikační dovednosti, umění účinné kritiky, schopnost týmové spolupráce, dovednost zvládat konflikty, schopnost prosadit se nebo učit se novým věcem, zdravé sebevědomí či sebeřízení – to jsou jen některé z tzv. měkkých dovedností, které dnes rozhodují o tom, kdo bude profesně úspěšný. Měkké dovednosti zaměstnanců jsou prokazatelně nedílnou součástí úspěchu každé organizace a jejich schopnosti poskytnout kvalitní služby. V čem je trénink lepší od kontinuálního pravidelného vzdělávání? Trénink je na rozdíl od kontinuálního pravidelného vzdělávání intenzivnější a krátkodobá zkušenost, a proto se lépe monitorují výsledky, efektivněji využívá čas a účastníci jsou více motivováni uspět. Samozřejmě je důležité souběžně vypracovat dlouhodobý program vzdělávání a určit jasné cíle. Co znamená „trénink šitý na míru“? Trénink šitý na míru je vytvořen 100% dle zadání klienta (časové rozmezí, datum konání, místo konání, počet účastníků) a na základě profesních a osobnostních potřeb všech účastníků. Před vytvořením konkrétního programu tréninku provedeme detailní rozbor tréninkových potřeb Vašich zaměstnanců a všech zúčastněných stran. Program tréninku je vždy doplněn o kompletní tréninkové materiály. Jak začít s tréninky měkkých dovedností? Měkké dovednosti by měli být nedílnou součástí každého osobního plánu zaměstnance. Rovněž je obvyklé, že společnost sama pocítí potřebu rozvoje určité dovednosti v rámci týmu, pracovní pozice nebo vedoucí pozice. Co přesně trénink obnáší? Naše tréninkové metody se řídí potřebami jednotlivců i organizace, a proto jsme vyvinuli následující postup:  
  1. Individuální konzultace
  2. Vývoj osobních plánů (na vámi určené období)
  3. Stanovení jasných cílů v rámci organizace
  4. Vývoj konkrétních školících programů (stanovení termínu, počtu osob, vytvoření materiálů, výběr vhodných trenérů)
  5. Stanovení kritérií pro měřitelnost úspěchu
Jak se mohu přihlásit – jak mohu přihlásit svůj pracovní tým? Kontaktujte naši kancelář.