Inidividuální coaching

Individuální coaching je efektivní způsob vedení lidí směrem k jejich profesnímu i lidskému rozvoji způsobem, kde jiné klasické přístupy už nestačí či jsou neefektivní. Společně s našimi kouči sami naleznete odpovědi na Vaše osobní i profesní otázky. Konzultace s profesionálem, který má nadhled a odstup od všeho, co Vás trápí a zdržuje, Vám pomůže utřídit myšlenky a získat tak zpět životní rovnováhu. Coaching nabízíme v českém i anglickém jazyce, s doplněním o služby přes telefon, email nebo skype.

Co je koučink?

Koučink je strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem. Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které lidem pomohou dosáhnout úspěchu. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky.

Kdo je to profesionální kouč?

Kouč  je vnímán jako spolupracovník, průvodce, důvěrník a partner. Pracuje s jedinci tak, že je naviguje pomocí otázek k různým úhlům pohledu na věc, dává podporu a povzbuzení. Kouč klientovi neradí a neovlivňuje ho svým postojem, naopak pomáhá jedinci v sebereflexi.

S čím je často chybně zaměňován?

Psychologická terapie. Koučink není terapií a nehledá příčiny chování v minulosti ani se nesnaží do hloubky porozumět lidskému chování. Nechává zcela na klientovi, jak se v problematice bude orientovat a jakou formu postupu si sám zvolí. Pomáhá mu postoupit kupředu, stanovit si cíle a ty pak zpětně vyhodnocovat. Tyto cíle mohou být profesní nebo osobní a jsou vždy v souladu s tím, čeho klient chce ve svém životě dosáhnout. Poradenství. Koučink lze nazvat určitou formou poradenství. Na rozdíl od něj ale zajišťuje implementaci nových poznatků, nástrojů a cest do okamžité praxe. Klient si sám najde způsob, jak nejlépe implementaci provézt. Na rozdíl od poradců tedy nepřijímá „cizí“ návrhy řešení, ale komunikací se svým osobním koučem sám řešení vytváří. Trenérství. Koučink má v sobě obsaženy některé aspekty trenérství, například týmovou práci, tah na branku nebo chuť vítězit. Na druhou stranu však staví na principu „win-win“ a podporuje další rozvoj klientových silných stránek namísto zaměření se pouze na posilování slabin. Osobní kouč však je i jistým trenérem a někdy také „pomyslným bičem“, především v případech nedostatečné sebe-disciplíny a organizace.

Co mi přinese 1.sezení s mým koučem?

Coaching Vám umožní pracovat na cílech, které si stanovíte. Vaše první sezení pravděpodobně nastartuje změnu Vašich postojů a Vašeho smýšlení. Postupně se Vám udělá „jasno“ v tom, čeho a jak chcete dosáhnout, budete veden k přehodnocení svých postojů, postupů a přístupů k sobě samému i k okolnímu světu. Koučink podporuje individualitu a jedinečnost člověka. S jeho pomocí získáte lepší schopnost sebehodnocení, a to jen na základě vašeho vlastního nitra, nikoliv pomocí vnější autority. Zvýšená schopnost sebehodnocení nám umožňuje vhodné prostředí pro rozvoj a růst naší osobnosti. Dostáváme se do role „aktéra“ a získáváme větší pocit moci nad svým životem, narůstající kompetenci, lepší odhad a především schopnost přijmout zodpovědnost.

Jaké jsou výhody coachingu v angličtině?

Coaching v angličtině, pokud máte dobré komunikativní znalosti jazyka, přináší řadu výhod. V prvé řadě získáte jedinečnou možnost uplatnění cizí řeči v praxi a vyzkoušíte si efektivní komunikaci. Existují i jiné důvody. Angličtina, na rozdíl od češtiny, by se dala popsat jako velice „pragmatický“ jazyk, s mnohem větším smyslem pro objektivnost. Naproti tomu čeština může být velice emotivní a příliš detailní. Proto je angličtina jazykem číslo jedna v koučinku. Při koučinku v cizí řeči si osvojíte i mnoho dalších dovedností, jako je poznání kulturních rozdílů, schopnost více přemýšlet o tom, co říkáte a získání cenného pohledu „zvenčí“ od kouče, který nepochází se stejné kultury jako Vy.

Jak se mám přihlásit?

Kontaktujte naši kancelář